Krasnystaw - rys historyczny

Strona poświęcona historii Krasnegostawu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Najstarsze ruskie zapiski kronikarskie

Email Drukuj PDF

Najstarsze zapiski kronikarskie o kontaktach polsko-ruskich

O najwcześniejszych kontaktach polsko-ruskich na obszarze Grodów Czerwieńskich, wspominają liczne zapiski w kronikach staroruskich. w Powieści minionych lat, najstarszej kronice, napisano [1]:

 • ?Roku 6489 (981) poszedł Włodzimierz ku Lachomzajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody?. Wyprawa księcia Włodzimierza i miała więc charakter zaborczy.
 • ?Roku 6504 (996) ... żył (Włodzimierz) z kniaziami sąsiednimi w pokoju ? z Bolesławem lackim (Chrobrym) i ze Stefanem węgierskim i z Oldrzychem czeskim?.
 • ?Roku 6526 (1018) ... poszedł Bolesław (Chrobry) ze Świętopełkiem na Jarosława z Polakami ... ku Wołyniowi. Jarosław zaś zebrawszy Ruś i Waregów ... nie uścignął uszykować się, i zwyciężył Bolesław Jarosława ... a Bolesław wszedł do Kijowa ze Świętopełkiem ... i zajął dla siebie Grody Czerwieńskie i przyszedł w swój kraj?.
 • ?Roku 6538 (1030) ... Jarosław Bełz wziął?.
 • ?Roku 6537 (1031) (Jarosław Mądry i brat Mścisław) zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów i zajęli Grody Czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich?.
 • ?Roku 6577 (1069) ... poszedł Izjasław z Bolesławem (Śmiałym) na Wsiesława?.
 • ?Roku 6584 (1076) ... chodził Włodzimierz ... Lachom na pomoc przeciw Czechom?.
 • ?Roku 6585 (1077) ... poszedł Izjasław z Lachami?.
 • ?Roku 6600 i 6604 (1092 i 1096) ... posłali mnie (Włodzimierza Monomacha) bracia na pogorzelisko do Brześcia, który Lachowie spalili, ... Potem chodziłem ... z Perejesławia do Włodzimierza ? w Sutejsku (Sąsiadce) pokój zawierać z Lachami?.
 • ?Roku 6605 (1097) ... Ja (Wasylko Rościsławowicz) ... Lachom wiele zła wyrządziłem. ... Jarosław zaś uciekł do Lachów i przyszedł do Brześcia, a Dawid, zająwszy Sutjesk i Czerwień ...?.

Latopis Kijowski podaje [5,6]:

 • ?Roku 6629 (1122) ... przychodził Jarosław (Światopełkowicz) z Lachami ku Czerwieni za posadnika Fomy Ratyborycza ...?
 • ?Roku 6648 (1140) ... Lachowie (złupili) włodzimierzowską wołość?.
 • ?Roku 6671 (1163) ... grabili Lachowie około Czerwienia?.

W Kronice Halicko?Wołyńskiej zapisano [3]:

 • ?Roku 6721 (1213) ... a (Rusowie) wojów Lachów pobili wielu i gonili w ślad za nimi do rzeki Wieprz?.
 • ?Roku 6724 (1216) Kiedy Daniło wracał do domu i jechał z bratem, zajął Brześć i Uhrusk, Wereszczyn, Stołp, Kumów i całe pogranicze?.

Latopis Hustyński podawał [133]:

 • ?Roku 6713 (1205) ... Roman poszedł w dzierżawy Lackie ... ku Lublinowi, oblegał go miesiąc, lecz nie mógł go zdobyć?.
 • ?Roku 6744 (1236) ...Lachowie również poszli do siebie, gdzie mnodzy, uciekając przed Danielem, potonęli w rzece Wieprz ...?.
 • ?Roku 6743 (1265) ... Lew zaś i Mścisław Daniłowicz poszli z Tatarami w Lacką ziemię i naprzód spustoszyli koło Lublina...?.
 • ?Roku 6787 (1279) ... Roman poszedł w dzierżawy Lackie ... ku Lublinowi, oblegał go miesiąc, lecz nie mógł go zdobyć?.

11.D. Najstarsze ruskie zapiski kronikarskie o Szczekarzewie

Szczekarzew wspominany jest przez najwcześniejsze zapisy w Latopisie hipackim w następujących słowach [2,3]:

 • ?Roku 6727 (1219) przychodził Lestko (Leszek Biały) na Daniła do Szczekarzewa broniąc mu iść na pomoc Mścisławowi, teściowi swojemu?. Według analizy porównawczej z innymi materiałami historycznymi, mogło to być 1220.VIII [307] lub w lecie roku 1221 [214].
 • ?Roku 6790 (1282) Bolesław (Bolesław II Płocki) ... upatrzywszy czas, przyszedł w dwustu wojów w okolice Szczekarzewa i dziesięć wsi wziął i odszedł z powrotem z dumą wielką, jakby całą ziemię wziął?. Według analizy porównawczej z innymi tekstami, w rzeczywistości mogło to być w lutym roku 1285 [9,214].

Latopis Hustyński z lat późniejszych [133]:

 • ?Roku 7007 (1499). w tym czasie Tatarzyn Mindikirej, pomagając Moskwie, posłał syna swojego Achmatkereja z innymi synami i z mnóstwem Tatarów na Wołyń, i spustoszyli koło Bełza, Kraśnika, Turobina, Krasnegostawu, Lublina, Urzędowa, i Włodzimierz, i Brześć spalili i inne aż do Wisły ogniem i mieczem spustoszyli?.