Krasnystaw - rys historyczny

Strona poświęcona historii Krasnegostawu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Misjonarze św. Wincentego á Paulo

Email Drukuj PDF

Misjonarze św. Wincentego á Paulo

Hasło: Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan.

Charyzmat: głoszenie Ewangelii ubogim poprzez prowadzenie misji i rekolekcji parafialnych [72].

Dom zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krasnymstawie założono w roku 1739, kiedy przejęli oni seminarium duchowne diecezji chełmskiej po Jezuitach. Księża prowadzili je przez 44 lata. Z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej pod koniec lat siedemdziesiątych XVIII wieku, uczelnię zaczęły nękać różnego rodzaju niedobory. W końcu w 1783 roku misjonarze złożyli zarząd seminarium [51.C].

?Dom Krasnystawski, fundowany 1739 przez Józefa Łaszcza, koadjutora kijowskiego i suffragana chełmskiego, przyczem bp chełmski Józef Eustachy Szembek powierzył missjonarzom miejscowe seminarium, erygowane 1719 przez Walentego Czulskiego, suffragana i officjała chełmskiego, a kierowane przez Jezuitów. Pierwotnie miało tu być 12 kleryków; przy oddawaniu wszakże tego seminarjum missjonarzom liczba kleryków nie była oznaczona, lecz pozostawiono ją zależną od dochodów. Wreszcie r. 1804 złączono z niem seminarjum lubelskie? [179].