Krasnystaw - rys historyczny

Strona poświęcona historii Krasnegostawu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Franciszkanki Rodziny Maryi

Email Drukuj PDF

Franciszkanki Rodziny Maryi

Hasło: Jezus, Maryja, Józef.

Charyzmat: w duchu chrześcijańskim wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, pielęgnowanie chorych i osób starszych, niesienie pomocy duchowieństwu w pracy duszpasterskiej, katechetycznej oraz w seminariach i dziełach miłosierdzia [172].

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zostało założone przez Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w roku 1857. Siostry, kierując się w życiu zakonnym i działalności apostolskiej duchem Ewangelii, w szczególny sposób praktykują miłość Boga i bliźniego przez wierne pełnienie woli Bożej na wzór Chrystusa i Jego Matki. Charakterystycznym rysem duchowości jest duch pokory i prostoty, który kształtuje stosunek sióstr do ludzi i do Boga, we wszystkim szukają Jego świętej woli i bezgranicznie ufają Opatrzności. Siostry, na wzór Maryi, wielbią Boga modlitwą i podejmują różnorodną działalność apostolską w duchu ewangelicznej miłości. Siostry wychowują i nauczają dzieci i młodzież w szkołach, przedszkolach, domach dziecka i ośrodkach wychowawczych oraz pielęgnują chorych w zakładach opiekuńczych, szpitalach, hospicjach, Stacjach ?Caritas?. Siostry niosą też pomoc w pracy duszpasterskiej [176].

W Krasnymstawie pierwsza placówka Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi powstała w roku 1917. Domy zgromadzenia w Krasnostawskiem, przedstawiono w tabeli.

Domy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Krasnostawskiem.


L.p.

Miejscowość

Charakter domu

Data założenia

Ilość Sióstr

Data likwidacji

Krasnystaw

 • Szpital Sejmikowy
 • Szpital Powszechny

1917

4-5
14-15

1962
Zwolnione

Krasnystaw

 • Sierociniec, Dom Dziecka
 • Pracownia krawiecka (do 1930)
 • Upaństwowiono Domu (1951)

1917

2-3
6-7

1954
Zwolnione

Krasnystaw
Zakręcie
Turobin
Lubańki ok. 1960

 • Dom Starców i Ochronka - wojna starcy wysiedleni (po wojnie powrócili).
 • Dom Pomocy dla Dzieci

1927

3-5
6-7

1981
Zlikwidowano

Krasnystaw
Targowa 13

 • Dom Małych Dzieci (Żłóbek)

1946

7-6

1948.VI.01

Surhów

 • Placówka parafialna

1952.VI.13

3-5

1958.VII.01

Surhów

 • Dom Starców

1953.XI.01

7-8

2000

Rejowiec

 • Placówka parafialna

1954

3

1965.IX.15

Krasnystaw

 • Placówka parafialna; obecnie katechizacja i obsługa 2 parafii

1961

4

Istnieje nowy dom
po usunięciu SS. ze szpitala