Krasnystaw - rys historyczny

Strona poświęcona historii Krasnegostawu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zakony w Krasnymstawie

Email Drukuj PDF

Zakony w Krasnymstawie

Z historią Krasnegostawu związana jest działalność czterech zakonów męskich i dwu zakonów żeńskich. Oto one:

  • Augustianie (Zakon Eremitów Świętego Augustyna, Ordo Eremitarum Sancti Augustini, OESA, OSA) w latach 1394-1864 (do zakazu działalności zakonu).
  • Bonifratrzy (Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego, Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo, OSJ, OH) w latach 1649-1803.
  • Jezuici (Towarzystwo Jezusowe, Societas Iesu, SJ, SI) w latach 1685-1773 (do kasaty zakonu).
  • Misjonarze św. Wincentego á Paulo (Zgromadzenie Księży Misjonarzy świętego Wincentego á Paulo, Congregatio Missionis, CM) w latach 1739-1842.
  • Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi (Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae, CSFFM, RM) od roku 1917 do dzisiaj.
  • Siostry Służebniczki Starowiejskie (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Congregatio Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae) od roku 1936 do dzisiaj.