Krasnystaw - rys historyczny

Strona poświęcona historii Krasnegostawu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kolej żelazna w okolicach Krasnegostawu

Email Drukuj PDF

W roku 1877 zbudowano kolej Nadwiślańskiej Drogi Żelaznej z Warszawy do Kowla przez Dęblin, Lublin, Trawniki, Rejowiec i Chełm. Podczas I wojny światowej w roku 1914 w okolicy Krasnegostawu wąskotorowa (750 mm) kolejka polowa armii rosyjskiej jeździła na trasie: Chełm ? Sielec ? Horodysko ? Siennica ? Krasnystaw ? Sitaniec ? Płoskie ? Obrocz ? Zwierzyniec ? Tereszpol ? Biłgoraj [97,115].
W roku 1915 na północy odcinka frontu biegła szerokotorowa Droga Żelazna Nadwiślańska z Lublina przez Trawniki, Chełm do Brześcia i Kowla. Na południu, w Bełżcu, w Galicji, kończyła się linia kolejowa ze Lwowa przez Rawę Ruską. Dla zaopatrzenia nacierających armii, połączenie tych linii stało się pilną koniecznością. Armia austriacka wybudowała swoją wąskotorową (600 mm) kolejkę polową o długości 120 km na trasie: Bełżec - Tomaszów - Zamość - Wierzba - Wólka Orłowska - Krasnystaw - (Łopiennik) Ruski - Trawniki, częściowo po trasie kolejki rosyjskiej [97,114]. Kolej budowano od 1915.VI.29 siłami 12 Kompanii Budowy Kolei (nie mniej niż 1560 ludzi) oraz jeńców rosyjskich (w liczbie kilku tysięcy). Pracowano codziennie, także w niedziele, od świtu do zmierzchu, na dwie zmiany. 1915.VIII.01, kolej osiągnęła Zamość odległy o 60 km od punktu początkowego. Na dalszych 30 km, do Krasnegostawu, wykorzystano część istniejących tam torów rosyjskiej kolei polowej. Trzy i pół tygodnia później, 25 sierpnia, kolej polowa osiągnęła stację Trawniki Kolei Nadwiślańskiej! (rys. 23).
Kolejka była jednotorowa z mijankami średnio co 10 km. Służyła do przewozu 1000 t/dobę zaopatrzenia woskowego i do 800 rannych. W końcu 1915 r., kiedy front przesunął się kilkadziesiąt kilometrów na wschód, kolej polowa Bełżec - Trawniki przestała leżeć na bezpośrednim zapleczu frontu i 1915.XI.20 została udostępniona ludności cywilnej. Podróż na trasie o długości 118,5 km z Bełżca do Trawnik trwała 16 godzin 48 minut. Prędkość handlowa wynosiła 7,05 km/h (z powrotem 8 km/h), z 2,5 godzinnym postojem w połowie trasy - w Zamościu.
W końcu roku 1915 rozpoczęto rozbiórkę kolejki: 1915.XII.11 do 1916.I.22 na odcinku Tomaszów - Wólka Orłowska a od 1916.III.12 do 1916.IV.10 rozebrano odcinek Wólka Orłowska - Krasnystaw - Trawniki.
We wrześniu 1915 r. podjęto decyzję budowy kolei normalnotorowej z Bełżca przez Zwierzyniec, Zawadę, Krasnystaw do Rejowca, stacji dawnej Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Kolej tę, odcinkami, uruchomiono już w 1916.I/II!