Krasnystaw - rys historyczny

Strona poświęcona historii Krasnegostawu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Królewscy starostowie krasnostawscy

Email Drukuj PDF

Królewscy starostowie krasnostawscy

Dobrami królewskimi zarządzali starostowie na zasadzie dzierżawy, najczęściej dożywotniej, nadawanej przez króla za wybitne zasługi położone dla kraju. Starostwo przynosiło znaczne dochody osobiste, z których czwartą cześć (kwartę) należało oddawać do skarbu państwa.

Poczet starostów krasnostawskich

Poczet starostów krasnostawskich przedstawiono w tabeli.

Sylwetki starostów krasnostawskich

Starostowie Krasnostawscy, należeli do elity społecznej. Byli też ludźmi z krwi i kości o wielkich zaletach, ale także o zwykłych ludzkich słabościach:

Poczet starostów krasnostawskich przedstawia się następująco [11,49]:

Lp.

Imię i Nazwisko

Herb

Żył

Pełnił urząd

1.

Jan

Hryćkowicz Kierdej

Kierdeja

1400

<1462.11.25

1433.01.28

1459.10.23

2.

Zygmunt

Grzegorz Kierdej

Kierdeja

1430

1499.03-05

1466

1478.01.01

3.

Jan

z Przytyka

Janina

1450 (?)

1510.04.12

1479.07.12

1480.09.18

4.

Grzegorz

z Żarczyc

Nowina

 

 

1483.06.09

<1484.02.

5.

Mikołaj

z Ostrowa Minorek

Rawicz

1420

<1501.03.06

1484.02.28

1487.10.30

6.

Jan

Pilecki

Leliwa

1450

1496.08-12

>1487.11.

1492.10.17

7.

Jan Feliks

Rzeszowski

Półkozic

1468

<1513.03.11

1492.10.17

1495.01.12

8.

Mikołaj

Pilecki

Leliwa

1480

<1527.03.08

1503.12.06

1515.10.27

9.

Andrzej

Tęczyński

Topór

1470

1536.01.02

1515.10.27

1533.03.31

10.

Wincenty

Świdwa z Szamotuł

Nałęcz

1470

1528.04.21

1516.03.31

1525.02.10

11.

Jan

Tęczyński

Topór

1492

1541.04.04

1525.11.06

1541.04.04

12.

Mikołaj

Bogusz

Półkozic

1492

1560.09.06

1542.04.20

1560.04.06

 

Mikołaj

Herburt Odnowski

Herburt

1482

1555.05.

1550

1555.05.

13.

Mikołaj

Łaski

Korab

1530 (?)

1572.01.30

1561.01.25

1569.08.12

14.

Jan

Mniszech

Mniszech

1541

>1612.01

1572

1590.04.26

15.

Paweł

Uchański

Radwan

1522

1590.02.18

1574.11.22

1575.04.11

16.

Mikołaj

Mniszech

Mniszech

1560 (?)

1594.10.25

1590.04.26

1594.10.25

17.

Jan

Mniszech

Mniszech

1560 (?)

1612 (?)

1594.10.25

1611.11.09

18.

Stefan

Snopkowski

Rawicz

1550 (?)

1622.03.13

1613.10.26

1622.03.13

19.

Mikołaj

Daniłowicz

Sas

1558

1624.05.30

1622.03.22

1624.05.30

20.

Jakub

Sobieski

Janina

1591.05.08

1646.06.13

1624.07.20

1644.07.

21.

Krzysztof

Stoiński

Janina

1600 (?)

 

1642.09.15

1644.05.02

22.

Marek

Sobieski

Janina

1628.05.24

1652.06.02

1644.07.

1651.08.01

23.

Stanisław

Rewera Potocki

Pilawa Srebrna

1579(1589)

1667.02.27

1654.05.24

1659.05.25

24.

Feliks

Kazimierz Potocki

Pilawa Sr.

1630

1702.05.15

1659.09.09

1686.01.03

25.

Michał

Potocki

Pilawa Sr.

1663

1749.12.02

1686.01.03

1720.02.29

26.

Feliks

Wincenty Potocki

Pilawa Sr.

1692

1766

1720.02.29

1758.10.19

27.

Kazimierz

Krasiński

Ślepowron

1725

1802.09.25

1758.10.19

1782.01.22

28.

Tomasz

Stamirowski

Półkozic

1720 (?)

1791.02.25?

1782.01.22

1786.03.21

29.

August

Kicki z żoną Marianną

Gozdawa

1754

1824.08.27

1786.03.21

1794.03.14

 

Jan Kierdej (Hryćko Kierdejowicz)Pomorzan, Winnik. Starosta chełmski 1431, 1441, starosta krasnostawski, kasztelan lwowski 1434, wojewoda podolski 1439. Dzierżawił: Chełm, Krasnystaw, Hrubieszów. Stronnik Jagiełły w walce ze Świdrygiełłą. Brał udział w zajęciu Podola dla Korony. Opanował Kamieniec i twierdze: Smotrycz i Skałę. w 1431 opanował zamki w Zbarażu i Włodzimierzu Wołyńskim. Brał udział w wyprawie na Krzemieniec, pokonał wojska ruskich książąt Wasyla i Bałabana. Organizował obronę Ziemi Chełmskiej, obsadził załogami Luboml i Ratno. w roku 1433 pokonał w bitwie pod Hrubieszowem księcia Aleksandra Nosa zwolennika Świdrygiełły. Należał do ludzi bliskich trzem królom: Władysławowi Jagielle, Władysławowi III Warneńczykowi i Kazimierzowi Jagiellończykowi, jeden z najbardziej wpływowych przywódców szlachty czerwonorusko-podolskiej [430].

Zygmunt Kierdej zginął broniąc zamku pomorzańskiego w czasie najazdu tureckiego wiosną 1498. Jego 9 letni syn Jan zabrany w jasyr, przetrwał naukę w korpusie janczarów i od roku 1531, jako Said-bej był tureckim dyplomatą - posłem sułtana do polskich królów [483].

Jan z Przytyka Podlodowski(?), 1455-87 kasztelan żarnowiecki 1494, kasztelan radomski, dworzanin króla Kazimierza Jagiellończyka.

Jan Pilecki, wojewoda ruski; sandomierski, starosta przemyski. Kasztelan biecki 1476, sądecki 1479. Mianowany w 1485 wojewodą ruskim, znalazł się w gronie zaufanych królewskich. Poparł wybór Jana Olbrachta. 1491 tenutę krasnostawską odsprzedał kanonikowi krakowskiemu Janowi Rzeszowskiemu, 1491.XI.5. król zezwolił na odkupienie tenuty krasnostawskiej, mianował go starostą przemyskim.

Jan Feliks Rzeszowski, kanonik krakowski i gnieźnieński, prepozyt przemyski. w 1478 bp krakowski Jan Rzeszowski uzyskał dla swego bratanka, dziesięcioletniego Jana Feliksa, ekspektatywę papieską na prebendę w dowolnej diecezji razem z dyspensą od przeszkody wieku. w 1480 Jan wstąpił na Akademię Krakowską i uzyskał kanonię krakowską. 1488-1495 prepozyt przemyski. w 1490 pisarz królewski. Wojewoda ruski, Jan Pilecki, za zgodą króla, odstąpił mu tenutę krasnostawską. ?W roku Pańskim 1484 sławny pan Kazimierz, drugi syn najjaśniejszego pana Kazimierza, króla Polski, etc., w czwartek w stolicy ? Litwy ... zmarł był. w czasie jego słabości, z powodu swojej miłości i dla swojego najjaśniejszego pana króla Polski pocieszenia, najuniżeńszy pan Jan Rzeszowski, biskup krakowski, miasto Krasnystaw, które na osiem tysięcy liczono, wotum uczynił i wolnym ogłosił ..., lecz później żałował i aż do choroby bolał? [181].

Mikołaj Pilecki, kasztelan przemyski 1508, wiślicki 1510, wojewoda bełski 1511. Należał do zaufanych dworzan królewskich. w 1511 jako komisarz królewski rozpatrywał spory graniczne szlachty sanockiej. Po ojcu otrzymał tenutę Krasnystaw.

Andrzej Tęczyński, dworzanin królewski 1503, sekretarz królewski Zygmunta i Starego 1510, referendarz koronny 1512, podkomorzy sandomierski 1510-1511, kasztelan biecki 1511-1515, wojewoda lubelski 1515, podkomorzy krakowski 1515, wojewoda: sandomierski 1519, krakowski 1527, kasztelan krakowski 1532. Miał 10 starostw: chełmskie, sandomierskie, bełskie, trembowelskie, krasnostawskie, hrubieszowskie, sokalskie, ojcowskie, ratneńskie i tyszowieckie. Hrabia Świętego Imperium Rzymskiego 1527. Członek komisji kodyfikacyjnych i senator. Założył własną szkołę dworską. Człowiek o imponującej aktywności [430]. ?Mąż nauki wielkiej i zawołany mówca. w radzie królewskiej Demostenesowi i Cyceronowi bardzo podobny? [339].

Jan Tęczyński, brat stryjeczny Andrzeja, podkomorzy chełmski 1515, miecznik krakowski 1518-1527, kasztelan chełmski 1525 (nie objął), wojewoda: bełski 1528, podolski 1533-1535, ruski 1535-1537, sandomierski 1537-1541, starosta: bełski, chełmski, krasnostawski, ratneński, tyszowiecki, lubomelski, sokalski, hrubieszowski. Uczestniczył z bratem Andrzejem (1526-1528) w komisji sejmowej do kodyfikacji praw [430].

Mikołaj Bogusz, sekretarz królewski, krajczy nadworny koronny 1556, starosta malborski i krasnostawski. Był posłem do sułtana tureckiego roku 1549/1550. Bezpotomny. ?Kraków, kościół S. Salwatora na Zwierzyńcu, X. Kaplica Św. Czesława. Znajduje się tu grobowiec kamienny w smaku szesnastego stulecia, wyobrażający w wielkości naturalnej, wspartego na ręce Mikołaja Bogusza, starostę krasnostawskiego, męża doświadczonego w bitwach i w pokoju, zmarłego roku 1560? [358].

Mikołaj Odnowski Herburt, z Fulsztyna, kasztelan przemyski od 1538, starosta lwowski, krasnostawski, kasztelan biecki i starosta sądecki, wojewoda sandomierski od 1553, wojewoda krakowski od 1555, doradca królowej Bony.

Mikołaj Łaski, sekretarz Zygmunta Augusta, od 1556 Krajczy Koronny, od 1563 starosta malborski i krasnostawski, wojewoda kaliski, w 1563 r. był jednym z czterech ?starszych? nad królewskim dworem.

Jan Mniszech z Wielkich Kończyc, rodzina pochodzenia czeskiego lub morawskiego. ?Mniszech w Czechach pochodzący, z rozmaitych powodów, najbardziej zaś gniewu Ferdynanda I. Cesarza schronił się do Polski za Zygmunta I. i do niej przeniósł swoje dostatki. Przymioty wyborne i związki małżeńskie, zawarte z znakomitymi Polskimi domami, drogę mu do pierwszych dostojności utorowały? [373], starosta łukowski, następnie krasnostawski. Po ucieczce Henryka Walezego, w sierpniu 1574 został wypędzony z Krasnegostawu przez Pawła Uchańskiego. Podczas sejmu elekcyjnego 1587 opowiedział się za kandydaturą królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazy. 1606.III wziął udział w wyprawie bratanicy Maryny do Moskwy.

Paweł Uchański, starosta drohobycki, wojewoda bełski. Był posłem do Turcji skąd sprowadził tytoń do zbiorów botanicznych Anny Jagiellonki. Sejm polski uznał, że tytoń jest nieszkodliwy i ustanowił podatek od jego uprawy i używania. Ofiarą Uchańskiego padł inny starosta krasnostawski Jan Mniszech, wypędzony przez niego z Krasnegostawu. w czasie ostatniej misji do Stambułu, zachorował po drodze, złamał nogę i zmarł na początku marca 1590 [484].

Jan Mniszech brat Mikołaja, dworzanin królewski, starosta: krasnostawski, łukowski, jasielski.

Stefan Snopkowski, w 1603 młodszy pokojowiec, doszedł do stanowiska dworzanina. w 1605 we Włoszech w uniwersytecie padewskim. 1609-11 brał udział w wojnie moskiewskiej jako rotmistrz chorągwi kopijników. Tytułem wynagrodzenia za służby: 1611 tenuta tarnogórska, 1613 starostwo krasnostawskie. Chorąży koronny 1615. w roku 1620, kiedy lubelski trybunał skazał na karę śmierci kilku prawosławnych mieszkańców miasta pod zarzutem samowoli z powodu wywiezienia poza miasto księży unickich, którzy przybyli do Krasnegostawu, humanitarna postawa starosty Stefana Snopkowskiego zbawiła prawosławnych od śmierci [29].

Mikołaj Daniłowicz, staranne wykształcony (1581 uniwersytet w Dillingen), marszałek sejmu 1593, oboźny koronny 1609, podskarbi nadworny koronny 1610, kasztelan lwowski 1614, podskarbi wielki koronny 1617, starosta: drohobycki, chełmski 1609, samborski, parczewski, krasnostawski 1622, czerwonogrodzki, bielski 1610, parczowski 1614. Bywało, że ratował skarb państwa własnymi funduszami. ?Prawy senator i mężny żołnierz, wielbiony i poważany od Zygmunta III i od całego narodu? [410].

Jakub Sobieski, z Sobieszyna, ojciec króla Jana III. Pamiętnikarz, dyplomata, parlamentarzysta. Uczestnik wypraw wojennych przeciwko Moskwie (1617-1618) i Turkom (1621). Marszałek sejmowy w latach 1623-1632. Wojewoda: bełski (1638), ruski (1641), kasztelan krakowski (1646). Autor diariusza Commentariorum Chotinensis belli libri tres (1646). Nauki: Akademia Zamojska, następnie 1604 studia na Akademii Krakowskiej i 1607 w Paryżu. Ważną częścią edukacji była nauka języków obcych: francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, poznawanie kultury i zwyczajów francuskich. Przebywał we Francji, Anglii, Niderlandach, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Sabaudii, Włoszech i Austrii. w czasie podróży bywał na dworach królewskich: króla Henryka IV, króla Anglii Jakuba i Stuarta, namiestnika Niderlandów Maurycego Orańskiego, króla hiszpańskiego Filipa III, papieża Pawła V i cesarza Macieja I. ?Nauką wielką, wyborną wymową w radzie, odwagą osobistą i męztwem w boju, sławny, od młodych lat bawił się sztuką rycerską, której rozwinienia pod panowaniem Zygmunta III tak obszerne miał pole. Jako staroście krasnostawskiemu jego straży w tamecznym zamku był powierzony Maksymilian arcyksiążę austriacki? [409]. w 1613 dworzanin królewicza Władysława Wazy. w 1617/18 na czele własnej chorągwi husarskiej uczestniczył w moskiewskiej wyprawie królewicza Władysława IV ?i przy oblężeniu tej stolicy, idąc pieszo dla wywalenia bramy (Kremla), został raniony? [485]. Uczestniczył w działaniach wojennych pod Chocimiem. Jako poseł wołyński na sejm 1623 został po raz pierwszy marszałkiem izby. Na czele własnej chorągwi rozgromił czambuły tatarskie pod Haliczem. Dostał bogate starostwo krasnostawskie, o które zabiegał. Na sejmie koronacyjnym Władysława IV dostał starostwo jaworowskie 1633 jako nagrodę za zasługi. Zasiadł w senacie 1639. Obowiązki publiczne łączył z towarzyskimi, ceniony mówca często bywał na weselach, chrzcinach i pogrzebach. Jego mowy krążyły w licznych odpisach i służyły jako wzór do naśladowaniu. Diariusze napisane z talentem i znajomością realiów, o wartości historycznej.

Krzysztof Stoiński, pod Beresteczkiem (1651) polegli dwaj jego synowie Stanisław i Mikołaj [486].

Marek Sobieski, syn Jakuba, starszy brat króla Jana III. Starosta krasnostawski i jaworowski. Rotmistrz wojsk koronnych. w 1644 objął starostwo krasnostawskie z cesji ojca. w 1646 z bratem Janem, wyjechał za granicę, by kontynuować naukę w Paryżu (1646-1647). Oprócz nauki języków i przedmiotów humanistycznych odbywał ćwiczenia rycerskie (szermierka, jazda konna). Bracia odwiedzili (1647) Francję, Anglię i Niderlandy, gdzie poznawali sztukę fortyfikacyjną. ?Po odbytym czasie nauk w Paryżu, puścili się oni byli do Włoch i Stambułu, tam się uczyli poznawać tę potęgę, którą zwyciężać mieli. Tam obeznać się chcieli z prawdziwem źródłem siły ottomańskiej, ale ciąg klęsk familijnych i krajowych, przerywa ich naukową wycieczkę i do powrotu zmusza. Sobiescy przybywają do Żółkwi i zastają po zmarłym ojcu niezgasłe męztwo w matce w te słowa ich spotykającej: ?który z was z placu nieprzyjacielowi ustąpi, ten się już synem moim więcej nazywać nie będzie?. Wyrazy te ustami matki wyrzeczone, wielkie wrażenie na synach zrobiły? [380,436]. ?W r. 1649. Marek Sobieski Chorąży koronny z Janem bratem swoim pod nowo obranym królem Janem Kazimirzem walczył pod Zborowem i Zbarażem. Jan Kazimirz widząc niepospolite zdolności tych dwóch braci, w nadgrodę ich zasług Marka mianował starostą Krasnostawskim, półkownikiem i rotmistrzem wojska kwarcianego, Jana zaś chorążym koronnym? [380]. Był posłem na sejmie koronacyjnym Jana Kazimierza,. Był posłem woj. ruskiego na sejm 1649/50. Razem z bratem Janem, zaciągnął własną chorągiew, pod komendę Jeremiego Wiśniowieckiego (100-konna rota husarska od 1649). Walczył przeciwko Tatarom i Kozakom, m.in. pod Zborowem (1649). Walczył w obronie Zbaraża (1649). w bitwie pod Beresteczkiem (1651) wyróżnił się męstwem. w młodym wieku 24 lat zginął zamordowany po bitwie pod Batohem (1652) ?od Tatarzyna Kantymiera był zabity? [436].

Stanisław Potocki ?Rewera?. Przydomek Rewera pochodzi od łacińskich słów re vera (w rzeczy samej), które często zwykł był powtarzać. Studia w Bazylei i na uniwersytecie w Lejdzie 1606. ?Po odbytych z wielkim postępem naukach w kraju, w Niderlandach i Francyi, z obcych akademii prosto do obozu się udał, gdzie go ojciec z młodości do twardego życia zaprawiał? [367]. 1621 urząd podkomorzego podolskiego. Uczestniczył w elekcji Władysława Wazy 1632. Wojewoda bracławski w latach 1631-36, podolski 1636, hetman polny od 1652, wojewoda kijowski od 1655, krakowski od 1658. Hetman wielki koronny 1654. Podczas wojny ze Szwedami w Prusach Królewskich (1626-7) z chorągwią husarską, był pułkownikiem jazdy. Walczył m. in. pod Cecorą (1620) i Chocimiem (1631). Miał w wojsku kwarcianym chorągiew husarską 1647?8. Pokonał wojska kozackie i rosyjskie pod Ochmatowem (1655). w 1655 poddał się Szwedom. w 1660 z Jerzym Lubomirskim powstrzymał rosyjską armię Szeremietiewa, zmuszając ją do kapitulacji pod Cudnowem. w latach 1665-66 walczył przeciwko konfederatom Lubomirskiego. w roku 1655 starosta Stanisław otrzymał list następującej, ciekawej treści: ?Do Stanisława Potockiego. Jaśnie Wielmożnemu JM Panu na Podhaycach Potockiemu Wojewodzie Kijowskiemu Hetmanowi Koronnemu Staroście Krasnostawskiemu, Sokalskiemu przyjacielskie pozdrowienia zdrowia dobrego powinszowanie. List ode mnie, Chana Tatarskiego, Mechmet Giereia ze Światyna 1655.XI.13? [369].

Feliks (Szczęsny) Kazimierz Potocki (syn ?Rewery?), podstoli koronny 1663, wojewoda sieradzki 1669, kijowski 1682 i krakowski 1683, hetman polny koronny 1692, kasztelan krakowski i hetman wielki koronny 1702, starosta: bełski, krasnostawski, hrubieszowski, ropczycki, sokalski, tłumacki i niżyński. 1660 w dywizji swego ojca dowodził pułkiem jazdy. w czasie starć z armią Szeremietiewa, przybył na plac boju i wyróżniał się nadzwyczajnym męstwem. Tak jak jego chorągiew husarska, ?na największe narażając się ognie, mężnie sobie poczynali?, ?pod Potockim trzech koni postrzelono?. Zapis kronikarski tak przedstawił odwagę starosty [379]: ?D. 9 7bris 1660. Był tamże z ochoty swojej JP. Starosta krasnostawski Feliks Kazimierz Potocki, z niektórém towarzystwem ochotném, i znacznie dodawał ochoty naszym, sam na harc wypadając, i dzielnie jako dobry kawaler stawając. D. 23 7bris. Tego dnia JP. Starosta krasnostawski, jako zawsze za każdym huczkiem ledwie nie był pierwszym na harcu, zbiegłszy się z Tatarzynem, szwankował koń pod nim i pod Tatarem za spólném starciem się, w oczach blisko harcujących Moskwy? D. 28 7bris JP. Starosta krasnostawski za opatrznością Boską, z podziwieniem wszytkich incolumes z tak wielkiego wyśli ognia. D. 14 8bris Chorągiew JP. Wojewody krak. usarska, z półkiem tegoż Jmci, który przywodził strenuissime stawając i bynajmniej się nie szanując JP. Starosta krasnostawski, trzy razy tak mocno wsparła nieprzyjaciela kopije złożywszy a nie skruszywszy, że tył podawać musiał. PP. Starostowie halicki i krasnostawski resolutissime stawając, i na największe narażając się ognie, mężnie sobie poczynali?. ?1669 Elekcya Króla JMCI Michała pod laską JMP Szczęsnego Potockiego Podstolego na ten czas Koronnego?. Od 1673 miał regiment dragoński, przekształcony na pieszy 1674. w bitwie pod Chocimiem dowodził swoim pułkiem jazdy. Walczył w bitwie wiedeńskiej 1683.IX.12 [335]. Był dobroczyńcą krasnostawskiego klasztoru Augustianów, ufundował klasztor dla Dominikanów w Hrubieszowie, Brygidkom sokalskim wzniósł kościół i klasztor.

Michał Potocki (syn Feliksa), pisarz polny koronny 1714, marszałek Trybunału Koronnego 1695, 1723, wojewoda wołyński 1726, senator 1730. Starostą krasnostawskim i sokalskim został z cesji ojca. Od 1687 miał chorągiew husarską. Opiekował się kolegiami jezuickimi w Kaliszu, Łucku i Krasnymstawie. w 1745 podarował krasnostawskiemu kolegium 300 pięknie oprawnych ksiąg. Za młodu znany był z awanturnictwa. 1695.I.30 stał się bohaterem skandalu obyczajowego na pokojach królowej Marii Kazimiery: ?W wieczór zaś podczas grania bassety jmp. starosta krasnostawski spiwszy się bardzo bestyjalskie na pokojach królowej jm. czynił akcyje, wziąwszy naturalia ad manus nie tylko mężatkom, ale i pannom one prezentował ad ocula i o stół nimi kilka razy uderzył? [11]. Lub gdzie indziej dał się ponieść temperamentowi, wszczynając tumult w obozie wojskowym pod obecność króla: ?Wyprawa odbywająca się w jesiennych miesiącach r. 1698, ? skończyła się na gorszącej scenie w obozie pod Brzeżanami, gdzie Michał Potocki starosta krasnostawski poczęstował obuchem zausznika króla Augusta, Jana Przebendowskiego wojewodę malborskiego natenczas i ledwo nie zabił w ten sposób?. ?P. był raz czy dwa skropiony po plecach obuchem?, ?wydano pozwy przed sąd hetmański o tumult obozowy; ? matka jego zacna i święta dama Krystyna Lubomirska, zebrawszy cały szyk pań, tak długo mordowały łzami i ukłonami króla, że musiał się dać król przeprosić i darować mu wszystko? [361]. ?W obozie polskim dokładali równocześnie hetmanowie wszelkich starań, aby poruszenie stłumić. Wojewoda krakowski rozgniewany na syna za nierozważny postępek, nie chciał go wcale przypuścić do siebie a wszyscy inni Potoccy, aby nie uchodzić za wspólników starosty krasnostawskiego, wyjechali natychmiast z obozu? [400]. Wiele lat później to Michał Potocki stanął na czele obrażonych o zapisy w ?Herbarzu? Kaspra Niesieckiego i ze ?znaczną liczbą szlachty wołyńskiej zaniósł 1743 do grodu w Krasnymstawie manifest. Niesieckiego ścigała mściwa nienawiść, znieważano go, wybito okna w jego celi i całem Kolegium. Całoroczna zgryzota, obawa dalszej, podkopała zwątlone pracą zdrowie i przyprawiła Niesieckiego o śmierć przedwczesną?  [25.A].

Kazimierz Krasiński (hrabia na Krasnem Korwin Krasiński), starosta krasnostawski, nowomiejski i przasnyski od 1752, oboźny wielki koronny od 1763 (ostatni w Rzeczypospolitej). Kawaler Orderu Orła Białego w 1763. w młodych latach na dworze Ludwika XV. w 1747 został szambelanem Stanisława Leszczyńskiego. 1748 poseł na sejm warszawski, 1756 pułkownik wojsk koronnych, następnie generał-lejtnant. 27 sierpnia 1764 r. podpisał Akt elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Marszałek Trybunału Koronnego, marszałek sejmu zwyczajnego w Warszawie 1782. w 1788 w czasie Sejmu Wielkiego został członkiem Komisji Wojskowej Obojga Narodów. Zwolennik Konstytucji 3 Maja, uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej, którą wspomagał finansowo. Po rozbiorach patronował organizacjom niepodległościowym. Był mecenasem kultury (finansował druk książek i tłumaczeń dzieł naukowych) i dobrodziejem Kościoła. Pozostawił wielkie archiwum rodzinne. Otrzymał 1798 od Fryderyka Wilhelma III tytuł hrabiowski, którego nie przyjął.

August Kicki z żoną Marianną, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu Świętego Stanisława, mason. w 1779 tytuł szambelana, a w 1783 sekretarz gabinetu królewskiego. Senator-kasztelan Królestwa Kongresowego, ostatni przed rozbiorami starosta krasnostawski. Asesor sądów nadwornych. Od 1788 poseł Sejmu Czteroletniego z Ziemi Chełmskiej. Po trzecim rozbiorze Polski, starostwo krasnostawskie pozostało nadal w jego rękach.