Wstęp

Drukuj
KRASNYSTAW (50°58'N 23°10'E = 50,99°N 23,18°E) jest miastem położonym na skraju geologicznej wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej [162] u zbiegu granic: WYŻYNY LUBELSKIEJ, POLESIA LUBELSKIEGO i WYŻYNY ZACHODNIOWOŁYŃSKIEJ na pograniczu WYNIOSŁOŚCI GIEŁCZEWSKIEJ i DZIAŁÓW GRABOWIECKICH (rys. 1.) [219] w obniżeniu terenu przy ujściu rzeki ŻÓŁKIEWKI do WIEPRZA. Okolica odznacza się bogatą rzeźbą terenu, licznymi głębokimi jarami o stromych zboczach. Niejednokrotnie sięgają one do podłoża kredowego lub marglowego, ukrytego pod całą Wyżyną Lubelską. Wąwozy i urwiska nadają uroku okolicy.
Ziemia krasnostawska ma niezwykle ciekawą i bardzo burzliwą historię, ściśle związaną z dziejami plemion słowiańskich na terenie Europy Środkowej i Wschodniej a następnie z dziejami Polskiego Państwa.