Najstarsze ruskie zapiski kronikarskie

Drukuj

Najstarsze zapiski kronikarskie o kontaktach polsko-ruskich

O najwcześniejszych kontaktach polsko-ruskich na obszarze Grodów Czerwieńskich, wspominają liczne zapiski w kronikach staroruskich. w Powieści minionych lat, najstarszej kronice, napisano [1]:

Latopis Kijowski podaje [5,6]:

W Kronice Halicko?Wołyńskiej zapisano [3]:

Latopis Hustyński podawał [133]:

11.D. Najstarsze ruskie zapiski kronikarskie o Szczekarzewie

Szczekarzew wspominany jest przez najwcześniejsze zapisy w Latopisie hipackim w następujących słowach [2,3]:

Latopis Hustyński z lat późniejszych [133]: