Niezwyczajni Krasnostawianie

Drukuj

 Niezwyczajni Krasnostawianie

Poniższa lista niezwyczajnych ludzi związanych z Krasnymstawem została ułożona według mojego pomysłu. Lista jest bez wątpienia niekompletna. Jest to spis ludzi do których zdołałem dotrzeć sam w pojedynkę. To zaledwie szkic wymagający uzupełniania w miarę pozyskiwania nowych materiałów.

Proszę o wyrozumiałość wszystkich niezwyczajnych Krasnostawian, którzy jeszcze się na tej liście nie znaleźli.

Urodzeni w Krasnymstawie

Informacje o XX-wiecznych artystach związanych z Krasnymstawem, znajdują się w osobnym rozdziale.

W Krasnymstawie mieszkali

Pisali o Krasnymstawie

A pan Bogusz, Starosta krasnostawski, siedząc niedawno między Kanoniki krakowskiemi, jakoś przyszło, że miał pomienić Prestimonium, i rzekł miasto tego prostibulum. Prawda, iż on po łacinie nie umie, ale jako jest we wszytkim baczny, dobrze wiedział, co znaczyło to słowo.

Choć przyjął biskupią siedzibę Krasnystaw zbożny,

1420 zachował biskupstwa nazwę pradawną.

W tych okolicach sosny jakoby kamienieją

(czytam tylko o tym - nigdym nie widział).

Krasnystaw też sławny szeroko rozlanym stawem,

od którego nazwę na zawsze już wziął.

1425 Kiedy Wieprz przerywa groble, morzem się rozlewa:

lasy pochłania i zatapia łąki.

Wieprzu fale opasują zakolem dzikie łęgi,

tworzą rozlewiska, dla ryb odmęty.

Chociaż każdy tu łowi ryby łuską okryte,

1430 otwartych stawów wystarczy dla wszystkich.

Widziałem mnogość ryb w miejscach dostępnych rybakom,

widziałem, jak giną, gdzie łowić nie wolno.

Przepływająca rzeka jest dostępna dla wszystkich,

bo wspólna woda wspólne dary niesie.

1435 Tak jak wolno chwytać ptactwo na powietrznych drogach,

i łapać ptaków nikt nie zakazuje,

tak ryb niczyich, pływających we wspólnych wodach,

nikt swobodnie poławiać nie zabroni.

Staw należy do wszystkich, otoczony od zawsze

1440 wałem, i od zawsze ciecze bystry nurt.

?Groźne Dunajskim niegdyś orłom grody,

Wznosi Krasnystaw i porosłe wieże.

Twoje to, Lachu, sprawiły niezgody,

Żeś dawnym brańcom poszedł na łupieże.

Przodkowie twoi ziemie szablą brali,

Gdy cnotę , honor, i królów kochali.?

?Tobie, dzielny Zamojski! granic straż oddana:

Tym czasem pamiętnego twej wyprawy jeńca,

Smętnego z odmówionych zaszczytów młodzieńca,

Ze czcią winną pocieszaj w Krasnostawskim grodzie,

Nim się Król powołany pokaże w narodzie.?

?Pod Krasnostawem szerokie jezioro

Nadało miastu imię od swej fali;

Rzeka Wieprz, ...

Wieprzowa woda rozlana w jezioro,

Tworzy zatokę, albo przesmyk rybny?

?Miasto jabłonkowe dobranoc

pył w dolinach opada

most u rzeki przystanął, gada

w zapachu owsów pszenic

po dachach niskich kamienic

po ścieżkach po niwach

toczy się wkoło pełnia szczęśliwa

za jabłonkowym wieńcem

kościół podnosi wieżyce

wspina się białym źrebięciem

w niepokoju

że nie może się srebrem nasycić księżycowego wodopoju

to nic

ciemność cię muśnie

rzęsą malowaną

w kolory pawie

i uśniesz

dobranoc krasnystawie?

?Szumią lasy pod Krasnymstawem:

po swojemu dęby,

po swojemu brzozy,

a po swojemu sosny.

Te same, co wtedy szumiały, udzielając osłony??

Urodziło mnie miasteczko o dzikiej nazwie półruskiej

Krasnystaw odbijał zachody jarzębinowym pluskiem?

moje miasto półkresowe

przodków serca malowały

złotem i błękitem

i choć j e spopieliły

wojenne pochody

teraz znowu lśni

kopiec grodu jak królewska korona

w nadwieprzańskiej zorzy

srebro cieknie z kamieniczek

po ogrodach spływa

a wśród uliczek gdzie granitowa zmiana

wartę trzyma

Miasto królewskie

piękny Krasnystaw

z siwymi skrońmi

swego sześćset - lecia

niczym dostojny starzec

o głębokiej wiedzy

z dumnie podniesioną głową

kroczy w nowe wieki

okryty płaszczem historii

gdzie każda nawet nitka i łatka

są jak otwarta księga przed płonącym światłem

Dlatego Panie - Dobry Boże

daj temu miastu

wiarę w trwanie

I nadzieję jutra

Podróżowali przez Krasnystaw

Na krasnostawskim zamku chętnie i często bywał król Władysław II Jagiełło. Bywali także inni królowie: Władysław III Warneńczyk, Zygmunt i Stary, Zygmunt II August, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan II Kazimierz, Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski.

XX-wieczni i współcześni artyści związani z Krasnymstawem

Treść oparto na materiale książki [1216].