Augustianie

Drukuj

Augustianie

Hasło: Tolle lege ? Bierz i czytaj.

Charyzmat: życie we wspólnocie w dążeniu do Boga, praca na rzecz Kościoła lokalnego [72].

Najstarszym krasnostawskim zakonem byli Augustianie. Pomimo 470-letniej działalności, niewiele zachowało się informacji na jej temat [58,59]. Archiwum klasztorne prowincji uległo rozproszeniu i w większej części zaginęło. w monografii napisanej przez Augustianina O. Grzegorza Utha czytamy: ?Klasztor augustjański w Krasnymstawie jest fundacją króla Władysława Jagiełły. Akt fundacyjny nie zachował się. Liber Propositionum O. Pawła Wojsy podaje, że klasztor ten został założony w roku 1394. Milensius pisze, że stało się to za króla Władysława, kiedy katedra chełmska została przeniesiona do Krasnegostawu? [33]. Konwent należał do Diecezji Chełmskiej, metropolii lwowskiej, prowincji bawarskiej. Liczba zakonników w latach 1650?1795 wynosiła około dziesięciu.

Augustianie w latach 1394?1434, pobudowali gotycki, obronny kościół Świętej Trójcy oraz klasztor, murowane z kamienia i cegły. Klasztor zniszczony przez Tatarów w roku 1449, odbudowany został w 1458 przez Kazimierza Jagiellończyka. w przywileju z roku 1503 król Aleksander Jagiellończyk ?ofiarowuje klasztorowi Trójcy Św. braci eremitów reguły Św. Augustyna w mieście Krasnymstawie siedzibę jego, place i posiadłości, a także fortyfikacje miasta tego przeniesione i, naturalnie, na nowo wzniesione?. w czasach carskich zabudowania klasztorne zostały Augustianom odebrane. Kościół zamieniono na koszary, a klasztor na magazyn. w zamian, władze carskie wybudowały nowy kościółek i klasztor za miastem (1824?1839). Kościółek Trójcy Przenajświętszej konsekrował bp Maurycy Wojakowski w październiku roku 1829. Po zniesieniu zakonu w Królestwie Polskim (ukazem z 1864.X.28/XI.08), kościółek z klasztorem oddano unitom, a po roku 1875 - prawosławnym. Od roku 1917 na powrót został przyjęty przez katolików. z kościołami Augustianów w Lublinie i Krasnymstawie związane było Bractwo Pocieszenia NMP i Św. Tekli.

Oto przykładowe nadania królewskie dla klasztoru:

Zachował się wpis do lustracji dóbr królewskich 1661?1665 [39]:

OJCOWIE AUGUSTYNIJANI. Circa actum lustrationis przyszedszy przed nas OO Augustynijani krasnostawscy, pokazali kopią przywileju śp. Zygmunta Augusta KJM de data Varsaviae feria 4 a. f. ss. Undecim millium Virginum proxima (19.X) a. D. 1558, którym pomienionym ojcom nadaje wolne mełcie słodów i wszelakiego zboża w młynach miejskich i starostwa krasnostawskiego bez miary na potrzebę swoje wiecznymi czasy. Przy tym zachowuje pomienionych ojców przy posesyjej i trzymaniu ogrodów na Zakręciu na przedmieściu Krasnostawskim leżących, których i przedtem w wolnym używaniu i trzymaniu byli i teraz są, dając im i darując, aby ze wszytkimi przynależytościami wolno i spokojnie takowych ogrodów i zagród używali.

Oryginału nie produkowali, twierdząc, że przez ogień nieprzyjacielski podczas węgierskiej wojny (najazd Rakoczego 1657) i z innymi munimentami spalony jest. jako o tym manifestacyja w grodzie krasnostawskim feria 2 p. f. s. Jacobi Apostoli proxima (29.VII) a. D. 1618 zaniesiona szerzej opiewa. Vigore cuius renowacyja praw wszytkich i konfirmacyja od KJM teraźniejszego szczęśliwie nam panującego tymże oo augustynijanom dana jest de data Varsaviae sub tempus Comitioruni Eegni generalium die m. Martii a. D. 1659. Przy których ogrodów i zagród wolnym używaniu i spokojnym bez wszelakiej impetycyjej trzymaniu mianowanych oo augustynijanów całe zachowujemy.