Służebniczki Starowiejskie

Drukuj

Służebniczki Starowiejskie

Hasło: Przez Maryję do Jezusa.

Charyzmat: chrześcijańskie wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży, katechizacja, akcja charytatywna wśród chorych i ubogich [172].

Służebniczki Starowiejskie (Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej), realizują Testament Założyciela Edmunda Bojanowskiego poprzez posługę dzieciom, ubogim i chorym. Prowadzą przedszkola i ochronki, domy dziecka, zakłady dla ludzi starszych i chorych. Wiele Sióstr pracuje w szpitalach, jako opiekunki chorych przy parafiach. Włączają się również w duszpasterstwo parafialne służąc Bogu i ludziom jako katechetki, organistki, zakrystianki i kancelistki parafialne.

Placówka Sióstr Służebniczek w Krasnymstawie powstała w 15 lutego 1936 roku [129]. Początkowo siostry prowadziły pracownię kroju, szycia i haftu, w której umiejętności zdobywało kilkadziesiąt uczennic. w roku 1937 otworzyły ochronkę. z czasem rozszerzały swoją działalność: uczyły w szkołach powszechnych (Nr 1 i Nr 5), prowadziły Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, zajmowały się obsługą kościoła parafialnego.

W czasie II wojny światowej, siostry niosły pomoc charytatywną chorym, ubogim, więźniom i uchodźcom, wysyłały paczki żywnościowe dla więźniów obozów koncentracyjnych. w Krasnymstawie prowadziły pracownię krawiecko-bieliźniarską, robót hafciarskich i trykotarstwa ręcznego dla młodzieży. Było to dzieło opatrznościowe, gdyż Niemcy tę pracownię respektowali, a panienki uczące się w niej zdobywały zawód, chroniąc się zarazem przed wysyłką na roboty do Niemiec. Przez okres wojny siostry zajmowały się kościołem parafialnym. Po wojnie, na nowo podjęły pracę w szkołach, gdzie dodatkowo uczyły religii.

Od 1944.IX.01 działało przedszkole przy ul. Lubelskiej 1. Siostry zorganizowały je z własnych funduszów, z czasem opiekę nad nim przejął PKOS i wspomagał finansowo przedszkole dla 130 dzieci. Przedszkole zostało zlikwidowane w roku 1949 (razem z likwidacją PKOS). w roku 1947 w szkole powszechnej Nr 2 i Nr 5 uczyły już tylko religii, dożywiały dzieci pod egidą PKOS, zajmowały się wystrojem kościoła.

W latach sześćdziesiątych zlikwidowano wspomnianą wcześniej pracownię. Siostry później jeszcze szyły i w ten sposób zarabiały na utrzymanie, ale już nie prowadziły nauki szycia. Obecnie siostry katechizują i zajmują się obsługą kościoła [129].

W Tuligłowach pod Krasnymstawem znajduje się Niepubliczny Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzony przez Siostry. Jest to wielofunkcyjna placówka o charakterze socjalizacyjnym i interwencyjnym. w gronie podopiecznych jest grupa niemowlaków, dzieci przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Siostry przybyły do Tuligłów 1923.III.23 po to, by zająć się dziewczętami, sierotami wojennymi. w okresie 1955.IX.01-2004.XII.31 Siostry prowadziły Zakład Leczniczy dla dzieci chorych na grzybicę [130].