Krasnystaw jest jednym z najważniejszych polskich miast średniowiecznych. Położony w pobliżu Białegostoku na Podlasiu, dzięki swojemu usytuowaniu nad brzegami dwóch rzek – Białej i Świny – stał się strategicznym ośrodkiem. W ciągu wieków miasto gościło wiele znanych osób, wśród których był Karol XII, król Szwecji i Norwegii. Od jego nazwiska miasto zaczęto nazywać Krasnymstawem (w tłumaczeniu Czerwona Wieś).

Miejsce w Krasnymstawie było zamieszkane od czasów paleolitu

Tereny wokół Białegostoku były zamieszkiwane przez ludzi już w epoce paleolitu. Ludzie zaczęli zasiedlać okolice Krasnegostawu około VI wieku p.n.e. Obszar ten należał do starożytnej kultury łużyckiej, która była jedną z pierwszych kultur w Europie. Po podboju tych terenów przez Rzymian w I wieku naszej ery, Krasnystaw był częścią prowincji Wschodni Górny Śląsk Imperium Rzymskiego. W tym czasie na tym terenie mieszkała ludność o mieszanym pochodzeniu europejskim i słowiańskim.

Był to królewski gród w średniowieczu

Krasnystaw po raz pierwszy został wymieniony w źródłach pisanych w roku 1241, kiedy to wchodził w skład diecezji gnieźnieńskiej. W tym czasie miasto należało również do polskiego królestwa Piastów. Miasto było ważnym grodem królewskim. Ze względu na położenie nad brzegami dwóch rzek – Białej i Świny – Krasnystaw stał się w XII i XIII wieku ośrodkiem strategicznym. Był miejscem rezydencji królewskiej i pełnił rolę ośrodka komunikacyjnego i handlowego. Miasto należało do seniorów z dynastii Piastów, a także innych potęg regionalnych. Mimo wojen i najazdów Krasnystaw przetrwał setki lat jako ośrodek handlowy i jako rezydencja królewska. To właśnie sprawia, że historia miasta jest tak fascynująca.

Krasnystaw był ważnym miastem handlowym w epoce renesansu i baroku

W XVI wieku Krasnystaw stał się ważnym ośrodkiem handlowym. Położenie miasta nad rzekami ułatwiało transport różnych towarów po całej Europie, w tym oczywiście przedmiotów wykonanych z wełny. Rozwijający się przemysł włókienniczy był produktem położenia Krasnegostawu na głównych szlakach handlowych. Dodatkowo, położenie miasta w pobliżu granic państwowych i żeglownych rzek sprawiło, że było ono ważnym ośrodkiem handlu z innymi krajami. Pod koniec XVII wieku w Krasnymstawie powstała pierwsza w Polsce prasa drukarska, tzw. Herald Białostocki. W późniejszym okresie w mieście powstała również pierwsza polska gazeta, zatytułowana Krasnystaw Herald. W XVIII wieku Krasnystaw był ważnym ośrodkiem handlowym i produkcyjnym. W mieście znajdowało się również ważne obserwatorium astronomiczne.

Armia Napoleona spaliła większość Krasnegostawu w 1812 roku

Inwazja Napoleona na Rosję w 1812 roku zniszczyła większą część Krasnegostawu. Około dwie trzecie budynków zostało zniszczonych, w tym dwa kościoły w mieście. Po tym ataku większość mieszkańców miasta przeniosła się do pobliskiej wsi Białystok. Do 1813 r. miasto było w bardzo złym stanie, a aktywność gospodarcza była niewielka.

Obecnie miasto przechodzi modernizację i odnowę. Zobacz zdjęcia

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Krasnystaw przeszedł kilka istotnych zmian. Pod koniec lat 80. miasto chciało zmienić swój wizerunek z niszczejącego starego miasta na nowoczesne, tętniące życiem. Miasto zdecydowało się na modernizację i renowację kluczowych obszarów miasta, w tym starego miasta, portu i rynku. Miasto zainwestowało znaczne sumy pieniędzy i wysiłku w ten projekt modernizacji, a dziś Krasnystaw jest bardzo atrakcyjnym miastem z mieszanką nowych budynków i starej architektury. Jest on niezwykle popularny wśród turystów, a co roku odbywają się tam różne imprezy i festiwale, takie jak Krasnystaw Old Town Festival.

Back To Top